NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC

Niedoczynność przytarczyc w następstwie urazu, wylewu krwawego, procesów z autoagresji prowadzi do zaburzeń gospodarki wapnia i fosforu (hipokalcemia, hiperfosiatemia). W stanach ostrej niedoczynności przytarczyc dochodzi do zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, przejawiającej się tężyczką lub występowaniem ekwiwalentów tężyczkowych (tężyczką utajona). W przypadkach przewlekłych objawy tężyczkowe są zazwyczaj słabiej wyrażone, natomiast z reguły zdarzają się zaburzenia troficzne ,w tkankach pochodzenia ektodermalnego (łamliwość włosów, paznokci, ubytki szkliwa zębowego, zaćma, zmiany w skórze, często zakażenia grzybicze). Jednym ze znamion choroby jest odkładanie się złogów wapniowo-fosforanowych w tkankach miękkich, więzadłach, kościach. Leczenie ostrych postaci niedoczynności przytarczyc wymaga stosowania przetworów wapnia, natomiast w przewlekłych postaciach dążymy w pierwszym etapie do obniżenia fosfatem-ii, natomiast w drugiej kolejności podajemy przetwory wapnia lub witaminę D. Najczęściej spotyka się pooperacyjną niedoczynność przytarczyc w następstwie zabiegów chirurgicznych na tarczycy, rzadziej na przytarczycach. Po niedoszczętnym wycięciu tarczycy około 1% (0,2—5,8%) chorych okazuje klinicznie jawną niedoczynność przytarczyc. Odsetek ten bywa znacznie wyższy po powtórnej operacji z powodu nawrotu wola lub wznowy nadczynności tarczycy.

Comments are closed.

Advertisement
  • Wykorzystanie olejków eterycznych zimą

    Zima to czas, który wszystkim kojarzy się ze świętami i świątecznym nastrojem. Z tym świętem, Bożym Narodzeniem, wiąże się wiele rodzinnych tradycji. Ponadto zimą znajdujemy się na przełomie roku, żegnamy stary, witamy kolejny. To wszystko ma dla nas duże znaczenie i co roku lubimy przywoływać stare wspomnienia z …
  • Napad tężyczkowy

    Stwierdzenie obniżonego poziomu wapnia w surowicy ma najbardziej istotne znaczenie. Następnym ważnym wskaźnikiem jest podwyższenie poziomu fosforanów w surowicy do wartości 1,61—3,22 mmol/l (5—10 mg°/o). Badaniem pobudliwości elektrycznej mięśni stwierdza się wzmożoną reakcję wobec pobudzenia progowego, tj. najniższego, powodującego skurcz mięśnia u osób zdrowych. Próbą tężyczkową elektromiograiiczną stwierdza …
  • Trądzik młodzieńczy

    Pojawia się bardzo często w okresie dojrzewania, jest zmorą nastolatków, często oszpeca wygląd, a niepoprawne usuwanie ich, może sprawić, że powstanie jeszcze więcej wyprysków i powstaną blizny.Skóra ma wygląd tłusty i jest pokryta guzami łojotokowymi, torbielami i małymi ropniami, które nie wyglądają zbytnio estetycznie i mogą szpecić wiele …