W Polsce brakuje specjalistów od rehabilitacji

W ramach polskiej medycyny wiele zawodów nie jest właściwie obsadzonych. Jednym z problemów jest nierównomierność w zakresie płac oferowanych dla osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Z tego powodu wielu doświadczonych specjalistów, choćby związanych z rehabilitacją decyduje się na wyjazd zagraniczny i wykonywanie pracy za większe pieniądze. Z drugiej strony brakuje osób decydujących się na zdobycie zawodu medycznego związanego, choćby z rehabilitacją.

Specjalista zajmujący się rehabilitacją to niewątpliwie zawód przyszłości. Wynika to między innymi z faktu, że medycyna jest w stanie w coraz większym stopniu realizować skomplikowane operacje pozwalające na poprawę stanu zdrowia pacjentów, pełne wyleczenie w przypadku najbardziej poważnych schorzeń. Jednak po skomplikowanych operacjach, długotrwałym leczeniu powrót do zdrowia nie jest możliwy bez zrealizowania rehabilitacji.
Rosnące zapotrzebowanie na rehabilitantów wynika również z coraz większej liczby seniorów, którzy bardzo często wymagają podejmowania różnych działań mających na celu poprawę ich stanu zdrowia. Wiele takich działań nie jest związanych z poważnymi chorobami, ale typowymi chorobami wieku starczego a których skutki można minimalizować realizowaniem rehabilitacji.
Zdobycie uprawnień rehabilitanta wymaga przebycia szkoleń, kursów lub skończenia studiów w http://www.zpsb.pl/, co pozwala na uzyskanie uprawnień do realizowania pewnych zabiegów. Jeśli chce się być w pełni wykształconym oraz przygotowanym do zawodu rehabilitantem trzeba zdecydować się na skończenie szkoły policealnej lub udanie się na odpowiednie kierunki studiów.

Comments are closed.

Advertisement
  • Świerzb

    Świerzb zalicza się do chorób zakaźnych ludzi, jak i zwierząt. Wywołane są przez świerzbowce. U ludzi przyczyną tej choroby jest świerzbowiec ludzki. Objawia się ona świądem – dokuczliwym odczuciem skóry, które ludzie drapią i pocierają, jednak nie do końca jest pewne czy odczuwalny jest ból czy inne doznanie. …
  • Napad tężyczkowy

    Stwierdzenie obniżonego poziomu wapnia w surowicy ma najbardziej istotne znaczenie. Następnym ważnym wskaźnikiem jest podwyższenie poziomu fosforanów w surowicy do wartości 1,61—3,22 mmol/l (5—10 mg°/o). Badaniem pobudliwości elektrycznej mięśni stwierdza się wzmożoną reakcję wobec pobudzenia progowego, tj. najniższego, powodującego skurcz mięśnia u osób zdrowych. Próbą tężyczkową elektromiograiiczną stwierdza …
  • Leczenie pokrzywki powstałej w wyniku reakcji alergicznych

    Nie raz możemy się przekonać jak wszystkie zmiany skórne potrafią oszpecić nasze ciało, ale jednocześnie swędząc przeszkadzać nam w codziennym życiu. Pokrzywka alergiczna to poważna sprawa, zwłaszcza że świąd w zależności od pory dnia może się nasilać uniemożliwiając nam normalne funkcjonowanie. Najbardziej narażone osoby na powstanie tego typu …